دستگاه شوک

دستگاه شوک
 

در صورت ایست قلبی، دفیبریلاتور می تواند جان شما را نجات دهد.

بیشتر بخوانید: رول روتختی بیمارستانی

این دستگاه یک بار الکتریکی ایجاد می کند که ریتم غیر طبیعی قلب شما را متوقف می کند تا قلب شما بتواند به ریتم طبیعی بازگردد.

بیشتر بخوانید: قیمت لباس ام ار ای

حتی با دفیبریلاسیون، ایست قلبی برای بسیاری از افراد کشنده است.

بیشتر بخوانید: خرید گان جراح

برای بازماندگان غیرعادی نیست که برای بهبودی به چندین نوع درمان نیاز داشته باشند.

بیشتر بخوانید: قیمت لباس اسکراب زنانه